Català English Español

Oferta educativa

Documents

Documents ESO

1 62d267fd1a documents/eso de73387ee8
Contracte-armariets.pdf

EXTRAESCOLARS-2122.pdf

FORMULARI-AUTORITZACIO-SOL·LICITUD-TRANSPORT-ESCOLAR-COL·LECTIU.pdf

Inscripcio-menjador-eso.pdf

Normativa-prestec-portatils.pdf

5

Documents Batxillerat

1 62d267fd1a documents/batxillerat de73387ee8
Codis-llibres-Batxillerat.pdf

Criteris-davaluació-i-recuperació-de-matèries-de-Batxillerat-21-22.pdf

Declaració-responsable-famílies-menors.pdf

Declaració-responsable-majors-18-anys.pdf

EXTRAESCOLARS-2122.pdf

informacio-families-batxillerat-21-22.pdf

Inscripcio-menjador-bat.pdf

Normes-generals-de-convivencia-BAT-21-22.pdf

8

Documents FP

1 62d267fd1a documents/fp de73387ee8
ASSESSORAMENT_-Sollicitud-assessorament.pdf

Autorització-recollida-documentació-altres-persones.pdf

CIRCULAR-INICI-CURS-21-22-FP-LA-SALLE-MOLLERUSSA-1.pdf

Document-vaga-alumnes-FP.pdf

Normativa-semipresencialitat.pdf

RECONEIXEMENT_-Inscripció-al-servei-de-reconeixement-acadèmic-dels-aprenentatges.pdf

Sollicitud-semipresencialitat.pdf

8