Català English Español

Oferta educativa

Documents

Documents ESO

1 4c6b4fcfb1 documents/eso fdeffdd8da
Contracte-armariets.pdf

EXTRAESCOLARS-2122.pdf

FORMULARI-AUTORITZACIO-SOL·LICITUD-TRANSPORT-ESCOLAR-COL·LECTIU.pdf

Inscripcio-menjador-eso.pdf

4

Documents Batxillerat

1 4c6b4fcfb1 documents/batxillerat fdeffdd8da
Calendari-examens-EXTRAORDINARIS-1r-BAT-20-21_WEB.pdf

Codis-llibres-Batxillerat.pdf

Declaració-responsable-famílies-menors.pdf

Declaració-responsable-majors-18-anys.pdf

EXTRAESCOLARS-2122.pdf

informacio-families-batxillerat-21-22.pdf

Inscripcio-menjador-bat.pdf

Normes-generals-de-convivència.pdf

8

Documents FP

1 4c6b4fcfb1 documents/fp fdeffdd8da
ASSESSORAMENT_-Sollicitud-assessorament.pdf

Autorització-recollida-documentació-altres-persones.pdf

CFGM-EVA_Sollicitud-unificació-dexpedient1.docx

CFGM-GA_Sollicitud-unificació-dexpedient.docx

CFGM-IEA_Sollicitud-unificació-dexpedient.docx

CFGM-IT_Sollicitud-unificació-dexpedient.docx

CFGM-TES_Sollicitud-unificació-dexpedient.docx

CFGM-VDS_Sollicitud-unificació-dexpedient.docx

CFGS-AF_Sollicitud-unificació-dexpedient.docx

CFGS-ARI_Sollicitud-unificació-dexpedient.docx

CFGS-AUTO_Sollicitud-unificació-dexpedient.docx

CFGS-CI_Sollicitud-unificació-dexpedient.docx

CFGS-DAM_perfil-professionalVideojocs-i-oci-digital_Sollicitud-unificació-dexpedient.doc

CFGS-MP_Sollicitud-unificació-dexpedient.docx

CFGS-STI_Sollicitud-unificació-dexpedient.docx

CIRCULAR-INICI-CURS-21-22-FP-LA-SALLE-MOLLERUSSA-1.pdf

Document-vaga-alumnes-FP.pdf

Normativa-semipresencialitat.pdf

RECONEIXEMENT_-Inscripció-al-servei-de-reconeixement-acadèmic-dels-aprenentatges.pdf

Sollicitud-semipresencialitat.pdf

Taula-Convalidacions-Administració-i-finances-26-08-2019.pdf

Taula-Convalidacions-Automatització-i-robòtica-industrial-29-08-2019.pdf

Taula-Convalidacions-Automoció-05-09-2019.pdf

Taula-Convalidacions-Comerç-internacional-29-08-2019.pdf

Taula-Convalidacions-Desenvolupament-daplicacions-multiplataforma-Videojocs-i-oci-digital-04-09-2019.pdf

Taula-Convalidacions-Electromecànica-de-vehicles-automòbils-05-09-2019.pdf

Taula-Convalidacions-Emergències-sanitàries-05-09-2019.pdf

Taula-Convalidacions-Gestió-administrativa-26-08-2019.pdf

Taula-Convalidacions-Installacions-de-telecomunicacions-29-08-2019.pdf

Taula-convalidacions-Installacions-elèctriques-i-automàtiques-29-08-2019.pdf

Taula-Convalidacions-Màrqueting-i-publicitat-29-08-2019.pdf

Taula-Convalidacions-Sistemes-de-telecomunicacions-i-informàtics-29-08-2019.pdf

Taula-Convalidacions-Vídeo-discjòquei-i-so-04-09-2019.pdf

33