Català English Español

Oferta educativa

Documents

Documents ESO

1 66aaa1fbe8 documents/eso 71707550e1
Autorització-menjador-ESO.pdf

Contract-armariets.pdf

Extraescolars.pdf

Sol·licitud-transport-escolar.pdf

4

Documents Batxillerat

1 66aaa1fbe8 documents/batxillerat 71707550e1
Autorització-menjador-Batxillerat.pdf

Codis-llibres-Batxillerat.pdf

Convocatòria-reunio-pares-inici-curs-2020-21.pdf

Declaració-responsable-famílies-menors.pdf

Declaració-responsable-majors-18-anys.pdf

Extraescolars.pdf

Normes-generals-de-convivència.pdf

Sol·licitud-transport-escolar.pdf

8

Documents FP

1 66aaa1fbe8 documents/fp 71707550e1
ASSESSORAMENT.-Sol·licitud-assessorament.pdf

Autorització-recollida-documentació-altres-persones.pdf

CFGM-EVA_Sol·licitud-unificació-dexpedient1.docx

CFGM-GA_Sol·licitud-unificació-dexpedient.docx

CFGM-IEA_Sol·licitud-unificació-dexpedient.docx

CFGM-IT_Sol·licitud-unificació-dexpedient.docx

CFGM-TES_Sol·licitud-unificació-dexpedient.docx

CFGM-VDS_Sol·licitud-unificació-dexpedient.docx

CFGS-AF_Sol·licitud-unificació-dexpedient.docx

CFGS-ARI_Sol·licitud-unificació-dexpedient.docx

CFGS-AUTO_Sol·licitud-unificació-dexpedient.docx

CFGS-CI_Sol·licitud-unificació-dexpedient.docx

CFGS-DAM_perfil-professionalVideojocs-i-oci-digital_Sol·licitud-unificació-dexpedient.doc

CFGS-MP_Sol·licitud-unificació-dexpedient.docx

CFGS-STI_Sol·licitud-unificació-dexpedient.docx

Document-vaga-alumnes-FP.pdf

Normativa-semipresencialitat.pdf

RECONEIXEMENT.-Inscripció-al-servei-de-reconeixement-acadèmic-dels-aprenentatges.pdf

Sol·licitud-semipresencialitat.pdf

Taula-Convalidacions-Administració-i-finances-(26-08-2019).pdf

Taula-Convalidacions-Automatització-i-robòtica-industrial-(29-08-2019).pdf

Taula-Convalidacions-Automoció-(05-09-2019).pdf

Taula-Convalidacions-Comerç-internacional-(29-08-2019).pdf

Taula-Convalidacions-Desenvolupament-d'aplicacions-multiplataforma-(Videojocs-i-oci-digital)-(04-09-2019).pdf

Taula-Convalidacions-Electromecànica-de-vehicles-automòbils-(05-09-2019).pdf

Taula-Convalidacions-Emergències-sanitàries-(05-09-2019).pdf

Taula-Convalidacions-Gestió-administrativa-(26-08-2019).pdf

Taula-Convalidacions-Instal·lacions-de-telecomunicacions-(29-08-2019).pdf

Taula-convalidacions-Instal·lacions-elèctriques-i-automàtiques-(29-08-2019).pdf

Taula-Convalidacions-Màrqueting-i-publicitat-(29-08-2019).pdf

Taula-Convalidacions-Sistemes-de-telecomunicacions-i-informàtics-(29-08-2019).pdf

Taula-Convalidacions-Vídeo-discjòquei-i-so-(04-09-2019).pdf

32