Català English Español

Oferta educativa

CFGS Administració i Finances

Competència general

Competència general d’aquest títol consisteix donar suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Cicle LOE
Durada: 2000 hores. (2 cursos acadèmics). Horari de tarda.
Família professional: Administració i Gestió.

Qualificacions incloses en el títol
 • Realitzar les gestions administratives del procés comercial.
 • Realitzar les gestions administratives de tresoreria.
 • Realitzar registres comptables.
 • Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic.
 • Efectuar les activitats de suport administratiu de recursos humans.
 • Recepcionar i processar les comunicacions, internes i externes.
 • Realitzar les gestions administratives del procés comercial.
 • Utilitzar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.
 • Comunicar-se en una llengua estrangera amb un nivell d’usuari independent. en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client.
La Salle és més
 • Realitzaràs les classes pràctiques en una empresa simulada amb software pioner.
 • Formaràs part d’una xarxa transnacional d’empreses simulades.
 • Podràs participar en concursos d’emprenedoria i innovació.
 • Faràs les teves pràctiques en empreses de primer nivell.
 • Cursaràs mòduls amb metodologies actives i dinàmiques de treball en equip.
 • Aprendràs en una escola multilingüe.
 • Estaràs en una escola equipada amb noves tecnologies.
 • Podràs realitzar les teves pràctiques a través del programa ERASMUS+
 • Combina els teus estudis amb la vida laboral a través de la FP DUAL.
Continuitat en els estudis

El cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances et dona accés als graus universitaris. Podràs opositar a l’Administració i també, gestionar com a empresari i/o professional una petita i mitjana empresa. Podràs treballar per compte aliè i desenvolupar una carrera professional en el món de les finances, l’administració o la gestió.

Pla d'estudis
Mòdul professionalMínim d’hores
Comunicació empresarial i atenció al client.165 Hores
Operacions administratives de compravenda.165 Hores
Operacions administratives de recursos humans.99 Hores
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.132 Hores
Tècnica Comptable.165 Hores
Tractament de la documentació comptable.132 Hores
Tractament informàtic de la informació.231 Hores
Operacions administratives de suport.66 Hores
Anglès.99 Hores
Empresa i Administració.165 Hores
Empresa a l’aula.132 Hores
Formació i Orientació Laboral.99 Hores
Formació en centres de treball.350 Hores

La Formació Professional a La Salle

La formació professional prepara i capacita per a l'exercici qualificat d'una professió determinada. Els ensenyaments de formació professional s'organitzen en cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

A La Salle Mollerussa pots cursar 13 titulacions corresponents a les famílies professionals administrativa, mecànica, sanitària i d’electricitat-electrònica. Disposem de tallers i aules especialitzades totalment actualitzades per a cada cicle formatiu així com d'una infraestructura tecnològica que ens permet aplicar un ensenyament interactiu que prepara a l’alumne per a la realitat del mercat laboral.

La nostra oferta educativa es complementa amb tot un seguit de serveis per donar a cada alumne una formació acadèmica i humana personalitzada

 • Seguiment individualitzat de cada alumne.
 • Professorat altament qualificat.
 • Erasmus en tots els cicles.
 • Sistema de beques internes.
 • Doble titulació.
 • Ens adaptem a les teves necessitats curriculars.
 • Pràctiques a empreses de primer nivell.
 • Borsa de treball.
 • Servei d'essessoarment i reconeixement.
 • Continuitat a les nostres universitats.