Català English Español

Oferta educativa

CFGS Administració i Finances

Competència general

Competència general d’aquest títol consisteix donar suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Cicle LOE
Durada: 2000 hores. (2 cursos acadèmics). Horari de tarda.
Família professional: Administració i Gestió.

Qualificacions incloses en el títol
 • Realitzar les gestions administratives del procés comercial.
 • Realitzar les gestions administratives financeres.
 • Realitzar registres comptables.
 • Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic.
 • Efectuar les activitats de gestió i administració de processos laborals.
 • Recepcionar i processar les comunicacions, internes i externes.
 • Utilitzar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.
 • Comunicar-se en una llengua estrangera amb un nivell d’usuari independent. en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client.
La Salle és més
 • Realitzaràs les classes pràctiques en una empresa simulada amb software pioner.
 • Formaràs part d’una xarxa transnacional d’empreses simulades.
 • Podràs participar en concursos d’emprenedoria i innovació.
 • Faràs les teves pràctiques en empreses de primer nivell.
 • Cursaràs mòduls amb metodologies actives i dinàmiques de treball en equip.
 • Aprendràs en una escola multilingüe.
 • Estaràs en una escola equipada amb noves tecnologies.
 • Podràs realitzar les teves pràctiques a través del programa ERASMUS+
 • Combina els teus estudis amb la vida laboral a través de la FP DUAL.
Continuitat en els estudis

El cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances et dona accés als graus universitaris. Podràs opositar a l’Administració i també, gestionar com a empresari i/o professional una petita i mitjana empresa. Podràs treballar per compte aliè i desenvolupar una carrera professional en el món de les finances, l’administració o la gestió.

Pla d'estudis

Mòdul professional

Mínim d’hores

01 Comunicació i atenció al client

132

02 Gestió de la documentació jurídica i empresarial

99

03 Procés integral de l'activitat comercial

198

04 Recursos humans i responsabilitat social corporativa

66

05 Ofimàtica i procés de la informació

132

06 Anglès

132

07 Gestió de recursos humans

66

08 Gestió financera

132

09 Comptabilitat i fiscalitat

99

10 Gestió logística i comercial

99

11 Simulació empresarial

99

12 Formació i orientació laboral

66

13 Projecte d'administració i finances

264

14 Formació en centres de treball

416

La Formació Professional a La Salle

La formació professional prepara i capacita per a l'exercici qualificat d'una professió determinada. Els ensenyaments de formació professional s'organitzen en cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

A La Salle Mollerussa pots cursar 13 titulacions corresponents a les famílies professionals administrativa, mecànica, sanitària i d’electricitat-electrònica. Disposem de tallers i aules especialitzades totalment actualitzades per a cada cicle formatiu així com d'una infraestructura tecnològica que ens permet aplicar un ensenyament interactiu que prepara a l’alumne per a la realitat del mercat laboral.

La nostra oferta educativa es complementa amb tot un seguit de serveis per donar a cada alumne una formació acadèmica i humana personalitzada

 • Seguiment individualitzat de cada alumne.
 • Professorat altament qualificat.
 • Erasmus en tots els cicles.
 • Sistema de beques internes.
 • Doble titulació.
 • Ens adaptem a les teves necessitats curriculars.
 • Pràctiques a empreses de primer nivell.
 • Borsa de treball.
 • Servei d'essessoarment i reconeixement.
 • Continuitat a les nostres universitats.