Català English Español

Oferta educativa

CFGM Emergències sanitàries

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a traslladar al pacient al centre sanitari, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn pre-hospitalari, dur a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària, i col·laborar en l’organització i desenvolupament dels plans d’emergència, dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

Cicle LOE
Durada: 2000 hores. (2 cursos acadèmics).
Família professional: Sanitat.

Qualificacions incloses en el títol
 • Mantenir preventivament el vehicle sanitari. Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic.
 • Controlar la dotació material del vehicle sanitari.
 • Valorar inicialment el pacient i realitzar la primera atenció amb suport vital bàsic.
 • Atendre i donar suport en situacions especials i altres situacions d’emergència.
 • Traslladar al pacient al centre sanitari útil.
 • Aplicar tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi.
 • Col·laborar en l’organització i el desenvolupament de la logística sanitària en escenaris amb múltiples víctimes i catàstrofes, assegurant el proveïment i la gestió de recursos i recolzant les tasques de coordinació en situacions de crisi.
 • Fer atenció sanitària inicial a múltiples víctimes.
 • Col·laborar en la preparació i en l’execució de plans d’emergències i de dispositius de risc previsible.
 • Aplicar tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi.
La Salle és més
 • Faràs practiques a l’escola amb una ambulància real i una simulada en l’aula de pràctiques.
 • El professorat ​(metgessa, infermers i tècnics) que imparteix cada mòdul ​té una extensa experiència professional dins del món sanitari en aquell camp específic que ensenya al mòdul.  ​(SEM, Helicòpter sanitari, Central de coordinació 112, Hospital Arnau de Vilanova, Hospital de Tremp i Vielha)
 • Sortides tècniques al 112, heliport de Tremp, ​Samur, AGRUSAN/UME, Escola Nacional de Protecció Civil, Jornades d'emergències de les Terres del Ebre i de rescat marítim. ​Participació en els simulares sanitaris. Participació en les Jornades europees de RCP
 • Aprenentatge fonamentat en la simulació i la pràctica
 • Formació exclusiva en extracció de ferits dins de vehicles. (​Simulació en la nostra Sala de excarceració vehicular).
 • Formació exclusiva en pràctiques de Incidents de Múltiples Víctimes
 • Podràs realitzar les teves pràctiques d’empresa en els serveis d’ambulància dirigides pel SEM.
 • Estaràs en una escola equipada amb noves tecnologies.
 • Podràs realitzar les teves pràctiques a través del programa ERASMUS+
 • Podràs participar en concursos d’emprenedoria i innovació i propis del cicle (Catskills, Concurs de Tècniques assistencials i de rescat per a alumnes de CFGMES)
 • Cursaràs mòduls amb metodologies actives i dinàmiques de treball en equip.
 • Un mòdul de síntesi diferent basat en una part teórica i una altra pràctica per veure reflectit tots els coenixements apresos durant el cicle.
Pla d'estudis
Mòdul professionalMínim d’hores
Manteniment mecànic preventiu del vehicle.66 hores
Logística sanitària en emergències.99 hores
Dotació sanitària.132 hores
Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència.132 hores
Atenció sanitària especial en situacions d’emergència.330 hores
Evacuació i trasllat de pacients.198 hores
Suport psicològic en situacions d’emergència.66 hores
Plans d’emergència i dispositius de riscos previsibles.66 hores
Teleemergència.66 hores
Anglès tècnic.99 hores
Síntesi.66 hores
Formació en centres de treball.383 hores

La Formació Professional a La Salle

La formació professional prepara i capacita per a l'exercici qualificat d'una professió determinada. Els ensenyaments de formació professional s'organitzen en cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

A La Salle Mollerussa pots cursar 13 titulacions corresponents a les famílies professionals administrativa, mecànica, sanitària i d’electricitat-electrònica. Disposem de tallers i aules especialitzades totalment actualitzades per a cada cicle formatiu així com d'una infraestructura tecnològica que ens permet aplicar un ensenyament interactiu que prepara a l’alumne per a la realitat del mercat laboral.

La nostra oferta educativa es complementa amb tot un seguit de serveis per donar a cada alumne una formació acadèmica i humana personalitzada

 • Seguiment individualitzat de cada alumne.
 • Professorat altament qualificat.
 • Erasmus en tots els cicles.
 • Sistema de beques internes.
 • Doble titulació.
 • Ens adaptem a les teves necessitats curriculars.
 • Pràctiques a empreses de primer nivell.
 • Borsa de treball.
 • Servei d'essessoarment i reconeixement.
 • Continuitat a les nostres universitats.