Català English Español

Oferta educativa

CFGM Vídeo Discjòquei i So

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar sessions d’animació musical i visual en viu i en directe i efectuar la captació, mescla directa, enregistrament i reproducció de so en tot tipus de projectes sonors.

Cicle LOE
Durada: 2000 hores. (2 cursos acadèmics).
Família professional: Imatge i so.

Qualificacions incloses en el títol
 • Instal·lar, muntar, desmuntar i mantenir l’equipament en produccions de so.
 • Col·laborar en operacions de mescla directa, edició i enregistrament en produccions de so.
 • Ubicar i direccionar la microfonia en produccions de so.
 • Preparar la infraestructura i col·laborar en la programació i promoció de sessions d’animació musical i visual en viu i en directe.
 • Realitzar sessions d’animació musical en viu i en directe integrant elements luminotècnics, escènics i visuals.
 • Realitzar sessions d’animació visual en viu integrant elements luminotècnics, escènics i musicals.
 • Digitalitzar i realitzar el tractament d’imatges mitjançant aplicacions informàtiques.
La Salle és més
 • Treballaràs amb material d’il·luminació espectacular professional i actual, cedit per empreses del sector de l’animació visual que col·laboren activament amb el cicle.
 • Disposaràs de videocàmeres, càmeres reflex i tot el material perifèric corresponent per a realitzar produccions audiovisuals i fotogràfiques de qualitat.
 • Aprendràs a realitzar montatges sonors atenent a les necessitats de cada event, escollint l’equip necessari per a cada sonorització i les seves estructures de suport.
 • Realitzaràs tallers pràctics i sortides tècniques amb professionals del sector de la producció i animació musical, visual i audiovisual.
 • Tindràs a la teva disposició un equip de professors amb un ampli bagatge professional en el món de la producció i realització audiovisuals i l’animació musical.
 • Ampliaràs la teva formació professional realitzant pràctiques en empreses referents del sector.
 • Podràs participar en concursos d’emprenedoria i innovació i en programa ERASMUS+ i realitzar pràctiques a l’estranger.
 • Cursaràs mòduls amb metodologies actives i dinàmiques de treball en equip.
 • Aprendràs en una escola que aposta pels idiomes i equipada amb les últimes tecnologies.
 • Tindràs l’opció de combinar els teus estudis i la vida laboral a través de la FP DUAL.
Continuitat en els estudis

La titulació del cicle formatiu de grau mig en Vídeo, discjòquei i so et dóna accés als:

 • CFGS en Animacions 3D, jocs i entorns interactius.
 • CFGS en Il·luminació, captació i tractament d'imatge.
 • CFGS Producció d'audiovisuals i espectacles.
 • CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles.
 • CFGS So per a audiovisuals i espectacles.
 • CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius, perfil professional mons virtuals, realitat augmentada i gamificació.
Pla d'estudis
Mòduls professionalsDurada (h)
M01 Instal·lació i Muntatge d'Equips de So132
M02 Captació i Enregistrament de So132
M03 Control, Edició i Mescla de So198
M04 Preparació de Sessions de Videodiscjòquei165
M05 Animació Musical en Viu165
M06 Animació Visual en Viu165
M07 Presa i Edició Digital d'Imatge231
M08 Formació i Orientació Laboral99
M09 Empresa i Iniciativa Emprenedora66
M10 Anglès Tècnic99
M11 Síntesi66
M12 Formació en Centres de Treball350

La Formació Professional a La Salle

La formació professional prepara i capacita per a l'exercici qualificat d'una professió determinada. Els ensenyaments de formació professional s'organitzen en cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

A La Salle Mollerussa pots cursar 13 titulacions corresponents a les famílies professionals administrativa, mecànica, sanitària i d’electricitat-electrònica. Disposem de tallers i aules especialitzades totalment actualitzades per a cada cicle formatiu així com d'una infraestructura tecnològica que ens permet aplicar un ensenyament interactiu que prepara a l’alumne per a la realitat del mercat laboral.

La nostra oferta educativa es complementa amb tot un seguit de serveis per donar a cada alumne una formació acadèmica i humana personalitzada

 • Seguiment individualitzat de cada alumne.
 • Professorat altament qualificat.
 • Erasmus en tots els cicles.
 • Sistema de beques internes.
 • Doble titulació.
 • Ens adaptem a les teves necessitats curriculars.
 • Pràctiques a empreses de primer nivell.
 • Borsa de treball.
 • Servei d'essessoarment i reconeixement.
 • Continuitat a les nostres universitats.