Català English Español

Oferta educativa

FCT

En aquest apartat trobaràs la documentació referent a la FCT.

Fitxa dades alumnes. Fitxa de dades de l’alumne de FCT o Estada a l’empresa Batxillerat: aquest document és necessari per la introducció de dades de l’alumne a la base de dades QBID de la Generalitat, per fer les practiques a FP o estada a l’empresa a Batxillerat o, sol·licitar exempcions.

És per això que l’alumne que desitja fer pràctiques a una empresa l’ha d’emplenar i retornar juntament amb còpia del dni i de la targeta sanitària a coordinació.

* Cal tenir l’assegurança escolar al corrent de pagament.
** La normativa del centre serà també aplicable durant l’estada a l’empresa.

Exempció. Sol·licitud d’exempció de FCT: és el document que sol·licita la exempció de realització parcial o total de practiques a l’empresa, a emplenar i retornar juntament amb el document Fitxa de dades de l’alumne de FCT a secretaria, dins dels següents terminis:

  • 1a Inscripció de l'1 al 11 d’octubre de 2021.
  • 2a Inscripció del 2 al 6 de maig de 2022.
  • Servei Exempció FCT: 5 €

Una vegada rebuda i revisada la documentació se’t comunicarà la resolució d’acceptació o denegació de l’exempció. Es recorda que tot i haver sol·licitat exempció és necessari que l’alumne estigui matriculat del mòdul de Formació en el Centre de Treball (FCT).

Atenció a l'alumnat

Per qualsevol dubte ficar-se en contacte amb coordinació via e-mail preferentment a fp@mollerussa.lasalle.cat.

L’horari d’atenció a l’alumnat serà al despatx de Coordinació de FP:

Matins: Dimecres de 11:00h a 13:00h
Tardes: Dilluns, dimarts i dijous de 15:10h a 17:00h

Cal enviar prèviament un correu electrònic per la vostra millor atenció a imontoro@lasalle.cat

La borsa de treball és pels alumnes o ex-alumnes de la nostra escola