Preguntes freqüents

Si es vol inscriure un alumne/a per al curs següent, quin és el primer pas que s’ha de donar?

Passar per la secretaria del col·legi, o telefonar-hi, per manifestar aquest interès. Prendrem nota i us avisarem de cara a la jornada informativa i sessió de portes obertes que es realitzi abans d’iniciar el període de preinscripció. Generalment, el Departament d’Ensenyament fixa el calendari dins del primer trimestre de l’any. A partir d’aquí, primer es gestiona la preinscripció per a Educació Infantil de 2n cicle, Primària i Secundària Obligatòria. 

Si un alumne/a vol sol·licitar beca per al curs següent com ho ha de fer? De quins tipus de beca pot gaudir?

Coincidint amb les acaballes del curs, i a vegades fins i tot durant el període de vacances d’estiu, apareixen al BOE (Boletín Oficial del Estado) les convocatòries de beques per sol·licitar un ajut per al curs següent.

Tipus de beques:

  • Beca d'ajut per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu - Poden demanar aquests ajuts les famílies amb alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta. A part d'aquest requisit general, hi influeix també la situació social i econòmica familiar.

    El propi interessat és qui ha d’omplir la sol·licitud directament des d’internet, al formulari creat al web del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (www.mecd.gob.es).

    Generalment, a finals de setembre acaba el termini de presentació.

  • Atenció educativa domiciliària per malaltia prolongada - Els alumnes que cursen ensenyaments obligatoris i pateixen una malaltia prolongada, superior a 30 dies, que els impedeix d’assistir a les classes, poden rebre atenció educativa al domicili familiar o al centre hospitalari.

    Aquest servei es pot demanar en qualsevol moment del curs escolar. Podeu trobar més informació al web de la Generalitat de Catalunya http://familiaiescola.gencat.cat

Quin és l’horari d’atenció al públic de l’escola?

Durant tot el curs escolar, la secretaria-administració romandrà oberta en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 08.30h a 20.30h.

No puc accedir a sallenet. Com ho puc resoldre?

Cal enviar un correu electrònic al Coordinador TAC, indicant el nom i cognoms de l'alumne, el curs i l'etapa formativa en què està matriculat/da. 

Si un alumne es troba malament…

Si l'alumne/a es troba malament i és a casa, cal avisar al tutor/a mitjançant correu electrònic. I aportar justificant mèdic si s'escau.

Si l'alumne/a es troba malament i és a l'escola, cal avisar a coordinació de la seva etapa que ho comunicarà a la família. Tot alumne/a menor de 16 anys, haurà de ser recollit per un familiar major d'edat. 

Quin és l’horari lectiu marc dels alumnes?

Horari ESO:

Matí: de dilluns a divendres de 09:00h a 13:55h

Tarda: de dilluns a dijous de 15:10h a 17:00h

 

Horari Batxillerat:

Matí: de dilluns a divendres de 09:00h a 13:55h

Tarda: dilluns, dimarts i dijous de 15:10h a 17:00h

 

Horari Cicles Formatius:

CF de matí: de dilluns a divendres* de 09:00h a 13:55h

*Alguns grups de matí tenen assignades algunes hores de classe en horari de tarda.

CF de tarda: de dilluns a divendres de 15:10h a 20:05h

 

Com puc contactar amb un professor/a?

Podeu posar-vos en contcate a través d'un correu electrònic o de l'agenda.

On puc trobar l’oferta d’activitats extraescolars?

A la mateixa pàgina web, a la pestanya d'ESO trobareu el formulari d'inscripció dins l'apartat documents ESO. Cal fer arribar la inscripció degudament omplerta a la secretaria de l'escola.

Quin és el codi d’accés de la botiga en línia de la roba escolar i esportiva?
Com es fan les inscripcions dels serveis en línia?
Com puc adquirir un tiquet de menjador en línia?
El meu fill o filla ha de sortir de l’escola per anar a... Com ho faig?
La talla de la roba escolar o esportiva que he comprat no és la que esperava. Què he de fer?
On s’adquireix la roba esportiva del club?
Com puc participar a la vida activa de l’escola?
On puc trobar el menú del servei de migdia?

Horari de les classes d'ESO: 

Matí: de dilluns a divendres de 09:00h a 13:55h

Tarda: de dilluns a dijous de 15:10h a 17:00h

 

Horari de les classes de Batxillerat:

Matí: de dilluns a divendres de 09:00h a 13:55h

Tarda: dilluns, dimarts i dijous de 15:10h a 17:00h 

 

Horari de les classes de Cicles Formatius:

CF matí: de 09:00h a 13:55h de dilluns a divendres.*

*Alguns grups de matí tenen assignades algunes hores de classe en horari de tarda.

CF tarda: de 15:10h a 20:05h de dilluns a divendres.

Si es vol inscriure un alumne/a per al curs següent, quin és el primer pas que s’ha de donar?
Si un alumne/a vol sol·licitar beca per al curs següent com ho ha de fer? De quins tipus de beca pot gaudir?
Quin és l’horari d’atenció al públic de l’escola?
No puc accedir a sallenet. Com ho puc resoldre?
Si un alumne es troba malament…
Quin és l’horari lectiu marc dels alumnes?
Quin és l’horari de les extraescolars?
Quin és l’horari d’activitat del club esportiu?
On puc trobar l’agenda d’activitats que l’escola té planificades?
Com puc contactar amb un professor/a o mestre dels meus fills?
On puc trobar el calendari de reunions de pares i mares?
On puc trobar l’oferta d’activitats de Langcentre?
On puc trobar l’oferta d’activitats de l’escola d’idiomes?
On puc trobar l’oferta d’activitats de l’escola de música?
On puc trobar l’oferta d’activitats de l’escola de dansa?
On puc trobar l’oferta d’activitats de l’escola d’escacs?
On puc trobar l’oferta d’activitats extraescolars?
On puc trobar l’oferta d’activitats esportives del club?
Quin és el codi d’accés de la botiga en línia de la roba escolar i esportiva?
Com es fan les inscripcions dels serveis en línia?
Com puc saber a quins serveis està inscrit el meu fill/a?
Com puc adquirir un tiquet de menjador en línia?
El meu fill o filla ha de sortir de l’escola per anar a... Com ho faig?
La talla de la roba escolar o esportiva que he comprat no és la que esperava. Què he de fer?
On s’adquireix la roba esportiva del club?
Com puc participar a la vida activa de l’escola?
On puc trobar el menú del servei de migdia?
CreaEscola Quality Certificate for Education Website