Estratègia digital de centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

1
Thumb Est_Digital_Centre_CULTURA_MOLLERUSSA.pdf

616.9 KB 2023-06-27 27 de juny de 2023 2023-06-27 27 de juny de 2023
Thumb Est_Digital_Centre_ESTRATEGIA_MOLLERUSSA.pdf

1.41 MB 2023-06-27 27 de juny de 2023 2023-06-27 27 de juny de 2023

4

ad7245548a
CreaEscola Quality Certificate for Education Website