CFGM en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Vols estudiar el CFGM en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques?

Si t’agrada tot el que fa referència al sector elèctric i et vols formar com a professional en aquest àmbit, el CFGM d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques és el teu primer pas. Aprendràs a realitzar instal·lacions en habitatges, automatització industrial, programació d’autòmats i molt més. Vine i comença a crear el teu futur com a tècnic electricista.

Cicle LOE
Durada: 2000 hores. (2 cursos acadèmics). Horari de tarda.
Família professional: Electricitat i electrònica

Què aprendràs en el CFGM en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques?
 • Realitzaràs instal·lacions elèctriques d’habitatges.
 • Supervisaràs, controlaràs i garantiràs el manteniment d'instal·lacions en edificis d’habitatges, d’oficines comercials i/o industrials.
 • Utilitzaràs i elaboraràs la documentació tècnica i administrativa d’instal·lacions elèctriques d’habitatges, d’oficines comercials i/o industrials.
 • Realitzaràs instal·lacions elèctriques en edificis d’oficines comercials i/o industrials.
 • Muntaràs i instal·laràs d’automatismes en l’entorn d’habitatges i petita indústria.
 • Muntaràs i mantindràs xarxes elèctriques aèries i subterrànies de baixa tensió, màquines elèctriques.
 • Muntaràs i mantindràs instal·lacions de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV en edificis o conjunts d’edificacions (antenes i via cable).
 • Muntaràs i mantindràs instal·lacions d’accés al servei de telefonia disponible al públic i instal·lacions de control d’accés (telefonia interior i videoporteria).
 • Muntaràs i garantiràs el manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques.
La Salle és més
 • A més de dotar a l’alumne d’una base sòlida de coneixements, ho enriquim amb un autoaprenentatge pràctic basat en  situacions reals, que permet a l’alumne adquirir habilitats i aptituds necessàries pròpies d’un bon professional.
 • L’alumne pot participar en projectes i concursos d’emprenedoria. També pot  realitzar les teves pràctiques a Europa a través del programa ERASMUS+.
 • Cursaràs mòduls amb metodologies actives i dinàmiques de treball en equip, això converteix l’alumne en un professional flexible i capacitat per afrontar noves situacions.
 • L’escola està adaptada tecnològicament per realitzar els nostres cicles de forma més que òptima.
Continuïtat en els estudis

Podràs continuar estudis de grau superior de qualsevol tipus, principalment en les especialitats de les branques d’electricitat-electrònica i/o informàtica.

Dins de la mateixa Salle Mollerussa podrà continuar estudiant un Cicle de Grau Superior en:

 • Automatització i robòtica industrial (CFGS ARI)
 • Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital (DAM en videojocs i oci digital )

Podràs treballar en empreses de producció d’energia (elèctriques, cogeneració, solar fotovoltaica,...), empreses d’instal·lacions i reparacions elèctriques, telefonia, antenes i seguretat.

Pla d'estudis
Mòdul professionalMínim d’hores
Automatismes Industrials198 Hores
Instal·lacions Elèctriques Interiors231 hores
Instal·lacions de Distribució66 Hores
Infraestructures Comunes de Telecomunicació en Habitatges i Edificis99 Hores
Instal·lacions Domòtiques132 Hores
Instal·lacions Solars Fotovoltaiques66 Hores
Màquines Elèctriques66 Hores
Electrònica66 Hores
Electrotècnia165 Hores
Formació i Orientació Laboral66 Hores
Empresa i Iniciativa Emprenedora66 Hores
Anglès Tècnic99 Hores
Síntesi297 Hores
Formació en Centres de Treball383 Hores

La Formació Professional a La Salle

La formació professional prepara i capacita per a l'exercici qualificat d'una professió determinada. Els ensenyaments de formació professional s'organitzen en cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

A La Salle Mollerussa pots cursar 13 titulacions corresponents a les famílies professionals administrativa, mecànica, sanitària i d’electricitat-electrònica. Disposem de tallers i aules especialitzades totalment actualitzades per a cada cicle formatiu així com d'una infraestructura tecnològica que ens permet aplicar un ensenyament interactiu que prepara a l’alumne per a la realitat del mercat laboral.

La nostra oferta educativa es complementa amb tot un seguit de serveis per donar a cada alumne una formació acadèmica i humana personalitzada

 • Seguiment individualitzat de cada alumne.
 • Professorat altament qualificat.
 • Erasmus en tots els cicles.
 • Sistema de beques internes.
 • Doble titulació.
 • Ens adaptem a les teves necessitats curriculars.
 • Pràctiques a empreses de primer nivell.
 • Borsa de treball.
 • Servei d'essessoarment i reconeixement.
 • Continuitat a les nostres universitats.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website