CFGS Automatització i robòtica industrial

Vols estudiar el CFGS en Automatització i Robòtica Industrial?

Si vols descobrir i t’apassiona el món de l’Automatització i la Robòtica Industrial, en el CFGS en Automatització i Robòtica Industrial aprendràs en aules tècniques i treballaràs programació de PLC’s, de robots, controladores, quadres elèctrics i pneumàtica. Aquest cicle pot ser el teu trampolí a un món laboral amb altíssima taxa d’inserció laboral.

Cicle LOE
Durada: 2000 hores. (2 cursos acadèmics).
Família professional: Electricitat – electrònica.

Què aprendràs en el CFGS en Automatització i Robòtica Industrial?
 • Desenvolupar projectes de sistemes de control per a processos seqüencials en sistemes d’automatització industrial.
 • Desenvolupar projectes de sistemes de mesura i regulació en sistemes d’automatització industrial.
 • Desenvolupar projectes de xarxes de comunicació en sistemes d’automatització industrial.
 • Gestionar i supervisar els processos de muntatge de sistemes d’automatització industrial.
 • Gestionar i supervisar els processos de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Supervisar i realitzar la posada en marxa de sistemes d’automatització industrial.
La Salle és més
 • Realitzaràs les classes pràctiques en un taller dotat amb equips de treball de primer nivell emprat per indústries punteres.
 • Podràs participar en concursos d’emprenedoria i innovació.
 • Cursaràs mòduls amb metodologies actives i dinàmiques de treball en equip.
 • Realitzaras la fomació en centres de treball (FCT) en empreses de 1r nivell.
 • Podràs realitzar les teves pràctiques a través del programa ERASMUS+.
 • Aprendràs en una escola que aposta pels idiomes.
T'animes a fer el doble cicle?

Si vols, pots compatibilitzar el CFGS en Automatització i Robòtica Industrial amb el CFGS en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, que oferim a La Salle Mollerussa. Nosaltres t’ajudem a fer-ho possible!

Continuïtat en els estudis
La titulació del cicle formatiu de grau superior en Automatització i robòtica industrial et dóna accés als graus universitaris d’enginyeria en general tenint un enfocament natural cap al Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica o el Grau en Enginyeria Elèctrica
Pla d'estudis
Mòduls professionalsDurada (h)
Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics.132h
Sistemes seqüencials programables.132h
Sistemes de mesura i regulació.132h
Sistemes de potència.132h
Documentació tècnica.66h
Sistemes programables avançats.99h
Robòtica industrial.99h
Comunicacions industrials.165h
Integració de sistemes d'automatització industrial.165h
Informàtica industrial.66h
Formació i orientació laboral.66h
Empresa i iniciativa emprenedora.66h
Projecte d’automatització i robòtica industrial.297h
Formació en centres de treball.383h
Sortides laborals
 • Cap d’equip en un taller electromecànic
 • Supervisor de muntatges i manteniment de sistemes d’automatització,
 • Tècnic en verificació d’aparells i equips elèctrics,
 • Desenvolupador de sistemes de control, mesura i regulació d’automatització industrial,
 • Programador de robots industrials,
 • Dissenyador de circuits i sistemes integrats.

La Formació Professional a La Salle

La formació professional prepara i capacita per a l'exercici qualificat d'una professió determinada. Els ensenyaments de formació professional s'organitzen en cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

A La Salle Mollerussa pots cursar 13 titulacions corresponents a les famílies professionals administrativa, mecànica, sanitària i d’electricitat-electrònica. Disposem de tallers i aules especialitzades totalment actualitzades per a cada cicle formatiu així com d'una infraestructura tecnològica que ens permet aplicar un ensenyament interactiu que prepara a l’alumne per a la realitat del mercat laboral.

La nostra oferta educativa es complementa amb tot un seguit de serveis per donar a cada alumne una formació acadèmica i humana personalitzada

 • Seguiment individualitzat de cada alumne.
 • Professorat altament qualificat.
 • Erasmus en tots els cicles.
 • Sistema de beques internes.
 • Doble titulació.
 • Ens adaptem a les teves necessitats curriculars.
 • Pràctiques a empreses de primer nivell.
 • Borsa de treball.
 • Servei d'essessoarment i reconeixement.
 • Continuitat a les nostres universitats.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website