Català English Español

Oferta educativa

CFGS Automatització i robòtica industrial

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal•lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i la posada en marxa dels esmentats sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

Cicle LOE
Durada: 2000 hores. (2 cursos acadèmics).
Família professional: Electricitat – electrònica.

Qualificacions incloses en el títol
 • Desenvolupar projectes de sistemes de control per a processos seqüencials en sistemes d’automatització industrial.
 • Desenvolupar projectes de sistemes de mesura i regulació en sistemes d’automatització industrial.
 • Desenvolupar projectes de xarxes de comunicació en sistemes d’automatització industrial.
 • Gestionar i supervisar els processos de muntatge de sistemes d’automatització industrial.
 • Gestionar i supervisar els processos de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Supervisar i realitzar la posada en marxa de sistemes d’automatització industrial.
La Salle és més
 • Realitzaràs les classes pràctiques en un taller dotat amb equips de treball de primer nivell emprat per indústries punteres.
 • Podràs participar en concursos d’emprenedoria i innovació.
 • Cursaràs mòduls amb metodologies actives i dinàmiques de treball en equip.
 • Realitzaras la fomació en centres de treball (FCT) en empreses de 1r nivell.
 • Podràs realitzar les teves pràctiques a través del programa ERASMUS+.
 • Aprendràs en una escola que aposta pels idiomes.
T'animes a fer el doble cicle?
Continuitat en els estudis
La titulació del cicle formatiu de grau superior en Automatització i robòtica industrial et dóna accés als graus universitaris d’enginyeria en general tenint un enfocament natural cap al Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica o el Grau en Enginyeria Elèctrica
Pla d'estudis
Mòduls professionalsDurada (h)
M01 Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics.132
M02 Sistemes seqüencials programables.165
M03 Sistemes de mesura i regulació.165
M04 Sistemes de potència.165
M05 Documentació tècnica.99
M06 Sistemes programables avançats.99
M07 Robòtica industrial.99
M08 Comunicacions industrials.198
M09 Integració de sistemes d'automatització industrial.198
M10 Informàtica industrial.99
M11 Formació i orientació laboral.99
M12 Empresa i iniciativa emprenedora.66
M13 Projecte d’automatització i robòtica industrial.66
M14 Formació en centres de treball.350

La Formació Professional a La Salle

La formació professional prepara i capacita per a l'exercici qualificat d'una professió determinada. Els ensenyaments de formació professional s'organitzen en cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

A La Salle Mollerussa pots cursar 13 titulacions corresponents a les famílies professionals administrativa, mecànica, sanitària i d’electricitat-electrònica. Disposem de tallers i aules especialitzades totalment actualitzades per a cada cicle formatiu així com d'una infraestructura tecnològica que ens permet aplicar un ensenyament interactiu que prepara a l’alumne per a la realitat del mercat laboral.

La nostra oferta educativa es complementa amb tot un seguit de serveis per donar a cada alumne una formació acadèmica i humana personalitzada

 • Seguiment individualitzat de cada alumne.
 • Professorat altament qualificat.
 • Erasmus en tots els cicles.
 • Sistema de beques internes.
 • Doble titulació.
 • Ens adaptem a les teves necessitats curriculars.
 • Pràctiques a empreses de primer nivell.
 • Borsa de treball.
 • Servei d'essessoarment i reconeixement.
 • Continuitat a les nostres universitats.