Català English Español

Oferta educativa

CFGM Instal·lacions de telecomunicacions

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions i audiovisuals, instal·lacions de radiocomunicacions i instal·lacions domòtiques, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscs laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Cicle LOE
Durada: 2000 hores. (2 cursos acadèmics).
Família professional: Electricitat i Electrònica.

Qualificacions incloses en el títol
 • Muntar i mantenir instal·lacions de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV en edificis o conjunts d’edificacions (antenes i via cable).
 • Muntar i mantenir instal·lacions d’accés al servei de telefonia disponible al públic i instal·lacions de control d’accés.
 • Muntar i mantenir instal·lacions de megafonia i sonorització de locals.
 • Muntar i mantenir instal·lacions de circuit tancat de televisió i seguretat electrònica
 • Muntar i mantenir sistemes de telefonia amb centraletes de baixa capacitat.
 • Muntar i mantenir infraestructures de xarxes locals de dades.
La Salle és més
 • Podràs participar en concursos d’emprenedoria i innovació
 • Cursaràs mòduls amb metodologies actives i dinàmiques de treball en equip.
 • Realitzaras la Fomació en Centres de Treball (FCT) en empreses de 1r nivell.
 • Podràs realitzar les teves pràctiques a través del programa ERASMUS+
 • Aprendràs en una escola que aposta pels idiomes.
Continuitat en els estudis

Els alumnes que finalitzin aquest cicle formatiu podran continuar els seus estudis fent un Cicle Formatiu de Grau Superior. Dins de la mateixa Salle Mollerussa podrà continuar estudinant un Cicle de Grau Superior en:

 • Sistemes de telecomunicacions i informàtics (CFGS STI)
 • Automatització i robòtica industrial (CFGS ARI)
 • Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital (DAM en videojocs i oci digital )
Pla d'estudis
Mòdul professionalMínim d’hores
Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis.132 Hores
Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia.198 Hores
Instal·lacions de megafonia i sonorització.132 Hores
Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica.132 Hores
Equips microinformàtics.132 Hores
Instal·lacions domòtiques.132 Hores
Instal·lacions de radiocomunicacions.99 Hores
Instal·lacions elèctriques bàsiques.165 Hores
Electrònica aplicada.231 Hores
Formació i orientació laboral.99 Hores
Empresa i iniciativa emprenedora.66 Hores
Anglès tècnic.99 Hores
Síntesi.66 Hores
Formació en centres de treball.317 Hores

La Formació Professional a La Salle

La formació professional prepara i capacita per a l'exercici qualificat d'una professió determinada. Els ensenyaments de formació professional s'organitzen en cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

A La Salle Mollerussa pots cursar 13 titulacions corresponents a les famílies professionals administrativa, mecànica, sanitària i d’electricitat-electrònica. Disposem de tallers i aules especialitzades totalment actualitzades per a cada cicle formatiu així com d'una infraestructura tecnològica que ens permet aplicar un ensenyament interactiu que prepara a l’alumne per a la realitat del mercat laboral.

La nostra oferta educativa es complementa amb tot un seguit de serveis per donar a cada alumne una formació acadèmica i humana personalitzada

 • Seguiment individualitzat de cada alumne.
 • Professorat altament qualificat.
 • Erasmus en tots els cicles.
 • Sistema de beques internes.
 • Doble titulació.
 • Ens adaptem a les teves necessitats curriculars.
 • Pràctiques a empreses de primer nivell.
 • Borsa de treball.
 • Servei d'essessoarment i reconeixement.
 • Continuitat a les nostres universitats.