Català English Español

XII Premi La Salle Catalunya Educació

Es torna a convocar aquest premi que La Salle atorga a treballs que, parcialment o totalment, promoguin
els valors de la nostra institució: la responsabilitat, la creativitat, la justícia, la convivència, la interioritat i la transcendència.

Trobareu un adjunt on consultar les bases del concurs