Taller prototipatge Design Thinking

L’alumnat del CFGM d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques i d’Instal·lacions i telecomunicacions i del CFGS de Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma i Automatització i robòtica industrial ha realitzat un taller de prototipatge a càrrec de la Sra. Anna Busquets de CEO & Founder de Muutos Consulting, empresa que es dedica a implementar la metodologia Design Thinking en altres empreses.

A través d’aquest taller, l’alumnat ha treballat i ha aprofundit en la fase del prototipatge de la metodologia Design Thinking, que es realitza al mòdul d’empresa i iniciativa emprenedora per tal de resoldre els reptes i desafiaments que es proposen en el mòdul de projecte dels diferents departaments de la nostra escola.

Aquesta metodologia se centra en la persona i busca dissenyar productes o serveis que resolguin problemes i afegeixin valor de forma innovadora als projectes emprenedors. A més, permet desenvolupar habilitats per comunicar les idees a través de prototips, cosa que implica dominar tècniques de disseny, modelat 3D, programació o altres.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website