Català English Español

Els alumnes de La Salle treballen amb el vehicle d’hidrogen

Els alumnes del cicle de grau mitjà de les famílies d’Automoció i Electricitat de La Salle Mollerussa han descobert que un vehicle pot estar propulsat per quelcom més que derivats del petroli, concretament per hidrogen. Això ha estat en el marc d’unes classes impartides pel professor del mateix centre, Aleix Vilata.

Les sessions no només han estat teòriques, sinó que han pogut veure i tocar de forma pràctica com funciona un motor d’aquestes característiques. Ho han pogut fer amb un petit cotxe que en termes generals es pot dir que com a carburant usa aigua desionitzada que es descompon en els seus dos elements primaris, oxigen i hidrogen. Al descompondre’s, cada element es guarda per separat. L’energia es produeix quan l’oxigen i l’hidrogen es tornen a combinar per a crear, de nou, aigua. Aquesta, torna a ser utilitzable per una nova descomposició, cosa que fa que sigui un cicle completament tancat i que, per tant, no es necessiti ni reposar l’esmentat líquid.

Si que cal una primera energia que ajudi en el procés de separació dels dos elements quan són aigua. Es pot emprar qualsevol energia, però s’ha apostat per plaques solars que incorpora el mateix vehicle per mantenir l’esperit de l’energia sostenible.

L’interès pel tema ha fet que fins i tot alumnes de 2n d’electrònica de consum fabriquessin un camió teledirigit de joguina que funcionava amb l’esmentat sistema. El professor Vilalta, amb el que desenvoluparen el projecte, reconeix que aquests treballs innovadors atreuen especialment els alumnes ja que veuen que són capaços d’aportar novetats importants al seu sector. De fet, la prova tangible que és així, és que s’ha despertat l’interès d’empreses que han preguntat la possibilitat de fer un treball conjunt per aplicar la fórmula als seus elements mecànics.

L’hidrogen és un gas incolor, inodor i no tòxic. És l’element més lleuger i abundant a la natura. La seva densitat està pràcticament 15 vegades per sota que la de l’aire. Al nostre planeta, l’hidrogen rares vegades es troba en forma lliure. La major part d’aquest està unit a l’oxigen formant aigua. Cal partir de la base que aquest gas no és una font d’energia primària com el petroli que existeix en forma lliure a la natura. És una forma secundària d’energia que cal transformar amb altres fonts primàries, per tant, no es pot considerar un combustible de primera. L’hidrogen requereix una important font d’energia per extreure’l en forma energèticament aprofitable. Però si que és remarcable que un quilo d’hidrogen genera la mateixa energia que 2,1 kg de gas natural o 2,8 de gasolina.