Català English Español

Oferta educativa

CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal•lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient. També aquest títol otorga competències professionals en l’àmbit elèctric i electrònic oferint la possibilitat d’adquirir de forma directa el carnet d’instalal·lador de IBTB. Així podràs portar a terme tasques de cap de taller, i fins i tot, tenir el teu propi taller.

Cicle LOE
Durada: 2000 hores. (2 cursos acadèmics). Horari de tarda.
Família professional: Electricitat i electrònica

Qualificacions incloses en el títol
 • Realitzar instal·lacions elèctriques d’habitatges.
 • Supervisar, controlar i mantenir instal·lacions en edificis d’habitatges.
  Utilitzar i elaborar la documentació tècnica i administrativa d’instal·lacions elèctriques d’habitatges.
 • Realitzar instal·lacions elèctriques en edificis d’oficines comercials i/o industrials.
 • Supervisar, controlar i mantenir instal·lacions en edificis d’oficines comercials i/o industrials.
 • Utilitzar i elaborar la documentació tècnica i administrativa en instal·lacions d’oficines comercials i/o industrials.
 • Muntar i mantenir instal·lacions d’automatismes en l’entorn d’habitatges i petita indústria.
 • Muntar i mantenir xarxes elèctriques aèries de baixa tensió.
 • Muntar i mantenir xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió.
 • Muntar i mantenir màquines elèctriques.
 • Muntar i mantenir instal·lacions de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV en edificis o conjunts d’edificacions (antenes i via cable).
 • Muntar i mantenir instal·lacions d’accés al servei de telefonia disponible al públic i instal·lacions de control d’accés (telefonia interior i videoporteria).
 • Muntar instal·lacions solars fotovoltaiques.
Mantenir instal·lacions solars fotovoltaiques.
La Salle és més
 • A més de dotar a l’alumne d’una base sòlida de coneixements, ho enriquim amb un autoaprenentatge pràctic basat en  situacions reals, que permet a l’alumne adquirir habilitats i aptituds necessàries pròpies d’un bon professional.
 • L’alumne pot participar en projectes i concursos d’emprenedoria. També pot  realitzar les teves pràctiques a Europa a través del programa ERASMUS+.
 • Cursaràs mòduls amb metodologies actives i dinàmiques de treball en equip, això converteix l’alumne en un professional flexible i capacitat per afrontar noves situacions.
 • L’escola està adaptada tecnològicament per realitzar els nostres cicles de forma més que òptima.
Continuitat en els estudis

Podràs continuar estudis de grau superior de qualsevol tipus, principalment en les especialitats de les branques d’electricitat-electrònica i/o informàtica.

Dins de la mateixa Salle Mollerussa podrà continuar estudiant un Cicle de Grau Superior en:

 • Automatització i robòtica industrial (CFGS ARI)
 • Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital (DAM en videojocs i oci digital )

Podràs treballar en empreses de producció d’energia (elèctriques, cogeneració, solar fotovoltaica,...), empreses d’instal·lacions i reparacions elèctriques, telefonia, antenes i seguretat.

Pla d'estudis
Mòdul professional Mínim d’hores
Automatismes Industrials 231 Hores
Instal·lacions Elèctriques Interiors 264 hores
Instal·lacions de Distribució 99 Hores
Infraestructures Comunes de Telecomunicació en Habitatges i Edificis 99 Hores
Instal·lacions Domòtiques 132 Hores
Instal·lacions Solars Fotovoltaiques 66 Hores
Màquines Elèctriques 99 Hores
Instal·lacions Elèctriques Especials 132 Hores
Electrònica 66 Hores
Electrotècnia 165 Hores
Formació i Orientació Laboral 99 Hores
Empresa i Iniciativa Emprenedora 66 Hores
Anglès Tècnic 99 Hores
Síntesi 66 Hores
Formació en Centres de Treball 317 Hores

La Formació Professional a La Salle

La formació professional prepara i capacita per a l'exercici qualificat d'una professió determinada. Els ensenyaments de formació professional s'organitzen en cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

A La Salle Mollerussa pots cursar 13 titulacions corresponents a les famílies professionals administrativa, mecànica, sanitària i d’electricitat-electrònica. Disposem de tallers i aules especialitzades totalment actualitzades per a cada cicle formatiu així com d'una infraestructura tecnològica que ens permet aplicar un ensenyament interactiu que prepara a l’alumne per a la realitat del mercat laboral.

La nostra oferta educativa es complementa amb tot un seguit de serveis per donar a cada alumne una formació acadèmica i humana personalitzada

 • Seguiment individualitzat de cada alumne.
 • Professorat altament qualificat.
 • Erasmus en tots els cicles.
 • Sistema de beques internes.
 • Doble titulació.
 • Ens adaptem a les teves necessitats curriculars.
 • Pràctiques a empreses de primer nivell.
 • Borsa de treball.
 • Servei d'essessoarment i reconeixement.
 • Continuitat a les nostres universitats.