Català English Español

Preinscripcions CF 21/22

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera
petició amb el barem provisional a 08/06/2021 INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM_CF

 

Cicles mitjans de Formació Professional 2021/2022: Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada a 23/06/2021 INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM_CFGM

 

Cicles superiors de Formació Professional 2021/2022: Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb el barem provisional a 22/06/2021 INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM_CFGS

 

Cicles mitjans de Formació Professional 2021/2022: Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 09/07/2021 INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES (CF)