Català English Español

MUNICIPI LECTOR

Cinc municipis catalans (Almenar, Bruc, Lliçà de Vall, Súria i Mollerussa) van iniciar l’any 2009 una experiència relacionada amb la lectura: “Programa Municipi Lector”. Joan Portell va comentar que el “Consell català del llibre infantil i juvenil”, de qui depèn el funcionament d’aquest programa, s’encarrega de dinamitzar la lectura a partir de diversos puntals: les biblioteques municipals, l’escola i la implantació del programa Municipi Lector. Es tracta de potenciar la lectura com a hàbit i també com a plaer. Els resultats obtinguts fins ara han estat molt destacats. Comparant els resultats acadèmics dels centres educatius on s’ha implantat el programa (entre altres La Salle Mollerussa) i la resta de centres de Catalunya, podem observar que els alumnes incorporats a “Municipi Lector” surten més ben preparats que la resta en llengua catalana i castellana. Tanmateix, els resultats són encara millors pel que fa a llengua anglesa.

Joan Portell va remarcar un dels objectius del programa: estendre a les AMPES la dinamització de “Municipi Lector”. I, ja per acabar, cal comentar que la Generalitat de Catalunya vol incorporar aquest programa a la resta de centres de tot Catalunya. Des del Seminari de Lletres de La Salle ens felicitem del treball pel gust a la lectura realitzat amb els alumnes. Cal continuar i augmentar aquest treball conjuntament amb d’altres agents del centre: seminaris, AMPA, …

Quadre comparatiu sobre competències lingüístiques:

Variació de la puntuació mitjana

((any final – any inicial)/any inicial)*100

Centres del programa Municipi Lector

Conjunt de Catalunya

Competència lingüística en llengua catalana

+7%

+4,4%

Competència lingüística en llengua castellana

+4,9%

+3,8%

Competència lingüística en llengua anglesa

+8,4%

+6,3%