Català English Español

El Diploma Dual a Batxillerat: una aposta per a la internacionalització en temps de pandèmia a La Salle Mollerussa

19 alumnes de La Salle Mollerussa cursen actualment el Diploma Dual, un programa que els permet obtenir tant la Titulació del Batxillerat Espanyol com la d’Estats Units.

A l’hora d’escollir una modalitat per especialitzar-se en els estudis postobligatoris de Batxillerat són diverses les opcions que s’ofereixen als joves recent graduats de l’ESO: ciències, humanitats, arts, etc. Més enllà de la modalitat escollida, existeixen altres factors que cal considerar, com la possibilitat d’obtenir una doble titulació o dur a terme una immersió lingüística en una llengua estrangera. El Diploma Dual és una bona opció a tenir en compte perquè permet obtenir l’American Hight School Diploma, reconegut per totes les universitats dels EEUU, després d’haver cursat assignatures en llengua anglesa.

La Salle Mollerussa ofereix el Diploma Dual des del curs acadèmic 2019-2020 i ara mateix compta amb 19 alumnes que estudien aquelles matèries del currículum dels EEUU que no coincideixen amb les que cursen aquí, com per exemple les de Llengua i Literatura Anglesa o Life Management Skills (Habilitats bàsiques per la vida quotidiana). Els continguts s’estudien de forma telemàtica i en hores no lectives i, per tant, no els suposa haver d’efectuar cap desplaçament ni perdre temari de les matèries del currículum català. A més, els participants no tenen uns horaris establerts per treballar en el Diploma Dual, fet que els permet combinar perfectament aquests estudis amb altres activitats i les tasques de les classes presencials.

Una de les característiques més atractives del programa és la immersió lingüística, ja que els continguts són 100% en anglès i els alumnes reben l’ajuda d’un professor nord-americà amb qui mantenen un contacte constant a través de correus, vídeo-conferències i també en algunes classes online amb altres participants. Els professors formen part d’Academica Corporation, una institució educativa amb 200 escoles als EEUU i líder en formació telemàtica que oferta el Diploma Dual a Espanya des del 2009. Tanmateix, dins de La Salle també estan tutoritzats per un professor del centre que els guia i ajuda en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge.

En definitiva, el Diploma Dual apropa l’alumnat de La Salle Mollerussa a la cultura i forma de vida dels Estats Units, alhora que crea un context d’aprenentatge real gràcies al qual es pot assolir un nivell alt d’anglès. D’aquesta manera, el programa s’ha convertit en una eina idònia per impulsar la formació en anglès a La Salle i educar els nostres alumnes en un context més internacional, dues fites que semblaven impossibles d’aconseguir enmig de la realitat que estem vivim.