Català English Español

Oferta educativa

CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar projectes, així com gestionar i supervisar el muntatge i manteniment de les infraestructures comunes de telecomunicacions i de sistemes i equips de telecomunicacions tals com xarxes de banda ampla i de radiocomunicacions fixes i mòbils, sistemes telemàtics, de producció audiovisual i de transmissió, a partir de la documentació tècnica, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat i la conservació mediambiental.

Cicle LOE
Durada: 2000 hores. (2 cursos acadèmics).
Família professional: Electricitat – electrònica.

Qualificacions incloses en el títol
 • Organitzar i gestionar el muntatge de les infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en l’entorn d’edificis.
 • Supervisar el muntatge de les infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en l’entorn d’edificis.
 • Organitzar i gestionar el manteniment de les infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en l’entorn d’edificis.
 • Supervisar el manteniment de les infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en l’entorn d’edificis.
 • Gestionar i supervisar el muntatge de sistemes de producció audiovisual en estudis i unitats mòbils.
 • Gestionar i supervisar el manteniment de sistemes de producció audiovisual en estudis i unitats mòbils.
 • Gestionar i supervisar el muntatge de sistemes de transmissió per a ràdio i televisió en instal·lacions fixes i unitats mòbils.
 • Gestionar i supervisar el manteniment de sistemes de transmissió per a ràdio i televisió en instal·lacions fixes i unitats mòbils.
 • Desenvolupar projectes d’instal·lacions de telecomunicació per a la recepció i distribució de senyals de ràdio i i televisió en l’entorn d’edificis.
 • Desenvolupar projectes d’instal·lacions de telefonia en l’entorn d’edificis.
 • Desenvolupar projectes d’infraestructures de xarxes de veu i dades en l’entorn d’edificis.
La Salle és més
 • Realitzaràs classes pràctiques al Magical. Un centre de continguts audiovisuals, que pertany al Consorci del Parc Científic i Tecnològic de Lleida.
 • Aprendràs amb professors professionals, que estan en formació permanent i en contacte amb les empreses del sector per actualitzar continguts.
 • Cursaràs mòduls amb metodologies actives i dinàmiques de treball en equip.
 • Realitzaras la fomació en centres de treball (FCT) en empreses de 1r nivell.
 • Podràs realitzar les teves pràctiques a través del programa ERASMUS+
 • Aprendràs en una escola que aposta pels idiomes.
 • Aposta sobre les noves tecnologies i d’Internet de les coses.
T'animes a fer el doble cicle?
Continuitat en els estudis
 • Cursar un altre cicle formatiu de grau superior amb convalidacions.
 • Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (les universitats catalanes reconeixen com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat per a cada estudi universitari).
Pla d'estudis
Mòduls professionalsDurada (h)
M01 Configuració d’infraestructures de sistemes de telecomunicacions.99
M02 Sistemes informàtics i xarxes locals198
M03 Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions.132
M04 Sistemes de producció audiovisual.165
M05 Sistemes de radiocomunicacions.99
M06 Gestió de projectes d’instal·lacions de telecomunicacions.99
M07 Sistemes de telefonia fixa i mòbil.132
M08 Elements de sistemes de telecomunicacions.132
M09 Xarxes telemàtiques.165
M10Sistemes integrats i llar digital.99
M11Fonaments de programació.99
M12Formació i orientació laboral.99
M13Empresa i iniciativa emprenedora66
M14Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics.66
M15Formació en centres de treball.350

La Formació Professional a La Salle

La formació professional prepara i capacita per a l'exercici qualificat d'una professió determinada. Els ensenyaments de formació professional s'organitzen en cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

A La Salle Mollerussa pots cursar 13 titulacions corresponents a les famílies professionals administrativa, mecànica, sanitària i d’electricitat-electrònica. Disposem de tallers i aules especialitzades totalment actualitzades per a cada cicle formatiu així com d'una infraestructura tecnològica que ens permet aplicar un ensenyament interactiu que prepara a l’alumne per a la realitat del mercat laboral.

La nostra oferta educativa es complementa amb tot un seguit de serveis per donar a cada alumne una formació acadèmica i humana personalitzada

 • Seguiment individualitzat de cada alumne.
 • Professorat altament qualificat.
 • Erasmus en tots els cicles.
 • Sistema de beques internes.
 • Doble titulació.
 • Ens adaptem a les teves necessitats curriculars.
 • Pràctiques a empreses de primer nivell.
 • Borsa de treball.
 • Servei d'essessoarment i reconeixement.
 • Continuitat a les nostres universitats.