Català English Español

Oferta educativa

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil professional Videojocs i oci digital

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Aquesta competència es veu complementada amb formació específica per definir les fases i tasques del disseny d’un videojoc, dissenyar i crear personatges, escenaris i attrezzo per a animació i realitzar la programació de videojocs 2D i 3D.

Cicle LOE
Durada: 2000 hores. (2 cursos acadèmics).
Família professional: Informàtica i comunicacions.

Qualificacions incloses en el títol
 • Configurar i explotar sistemes informàtics.
 • Gestionar bases de dades relacionals.
 • Desenvolupar components software en llenguatges de programació estructurada.
 • Configurar i explotar sistemes informàtics.
 • Gestionar bases de dades relacionals.
 • Desenvolupar components programari en llenguatges de programació orientats a objectes.
 • Crear elements programari per a la gestió del sistema i els seus recursos.
 • Instal·lar i configurar sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.
La Salle és més
 • Realitzaràs classes molt pràctiques amb metodologies learning by doing , per projectes on tu seràs el protagonista.
 • Aprendràs amb professors professionals, que estan en formació permanent i en contacte amb les empreses del sector per actualitzar continguts.
 • Podràs participar en concursos de programació i innovació.
 • Cursaràs mòduls amb metodologies actives i dinàmiques de treball en equip.
 • Realitzaras la fomació en centres de treball (FCT) en empreses de 1r nivell.
 • Podràs realitzar les teves pràctiques a través del programa ERASMUS+.
 • Aprendràs en una escola que aposta pels idiomes.
T'animes a fer el doble cicle?
Continuitat en els estudis

La titulació del cicle formatiu de grau superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil professional Videojocs i oci digital et dóna accés als graus universitaris d’enginyeria en general tenint un enfocament natural cap al en Ingenieria Informàtica o el Grau en Enginyeria Multimèdia - Menció en Videojocs.

Pla d'estudis
Mòduls professionalsDurada (h)
Mòdul 1: Sistemes informàtics.167
Mòdul 2: Bases de dades.138
Mòdul 3: Programació.230
Mòdul 4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació.91
Mòdul 5: Entorns de desenvolupament.60
Mòdul 6: Accés a dades.80
Mòdul 7: Desenvolupament d’interfícies.94
Mòdul 8: Programació multimèdia i dispositius mòbils.99
Mòdul 9: Programació de serveis i processos.87
Mòdul 10: Sistemes de gestió empresarial.55
Mòdul 11: Formació i orientació laboral.99
Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora.66
Mòdul 13: Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil videojocs i oci digital.99
Mòdul 14: Formació en centres de treball.317
Mòdul 15: Game design.31
Mòdul 16: Disseny 2D i 3D.99
Mòdul 17: Programació de videojocs 2D i 3D.188

La Formació Professional a La Salle

La formació professional prepara i capacita per a l'exercici qualificat d'una professió determinada. Els ensenyaments de formació professional s'organitzen en cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

A La Salle Mollerussa pots cursar 13 titulacions corresponents a les famílies professionals administrativa, mecànica, sanitària i d’electricitat-electrònica. Disposem de tallers i aules especialitzades totalment actualitzades per a cada cicle formatiu així com d'una infraestructura tecnològica que ens permet aplicar un ensenyament interactiu que prepara a l’alumne per a la realitat del mercat laboral.

La nostra oferta educativa es complementa amb tot un seguit de serveis per donar a cada alumne una formació acadèmica i humana personalitzada

 • Seguiment individualitzat de cada alumne.
 • Professorat altament qualificat.
 • Erasmus en tots els cicles.
 • Sistema de beques internes.
 • Doble titulació.
 • Ens adaptem a les teves necessitats curriculars.
 • Pràctiques a empreses de primer nivell.
 • Borsa de treball.
 • Servei d'essessoarment i reconeixement.
 • Continuitat a les nostres universitats.